OKAZJA - W.HISTORIA I SPOL.LO/NAUKA...2016, oprawa broszurowa
Podręcznik Historia i społeczeństwo. Nauka przedstawia dzieje nauki od starożytności po czasy współczesne. Ukazuje bohaterów wypraw odkrywczych, historię przeróżnych wynalazków oraz najważniejsze koncepcje filozoficzne, społeczne i polityczne, które oddziaływały na życie jednostek i społeczeństw na przestrzeni wieków. Ukazuje jeszcze, w jaki sposób w różnych okresach była zorganizowana edukacja dzieci i młodzieży, a także jak w przeciętniewiecznej Europie kształtowała się idea uniwersytetu.
Uczeń pozna najwybitniejszych ludzi nauki reprezentujących kolejne epoki. Będzie mógł ocenić ich dokonania oraz zająć stanowisko w toczących się współcześnie sporach dotyczących etycznego aspektu badań naukowych.
Warte uwagi właściwości podręczników z procesu Historia i społeczeństwo dla liceum i technikum:
przystępny język wykładu, który usprawnia zrozumienie skomplikowanych zagadnień z rozmaitych dziedzin naszego życia od zarania dziejów do współczesności;
bogaty komplet map, fotografii, reprodukcji dzieł sztuki i schematów, które rozbudzają zainteresowanie uczniów omawianą motywem;
infografiki, które w interesujący sposób przybliżają wybrane problemy życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego przeróżnych epok;
rozbudowane komentarze do materiałów graficznych, które wprowadzają dodatkowe dane uzupełniające tekst wykładu;
ramki zatytułowane Oceny, dyskusje, pokaźny przedstawiono w nich kwestie wzbudzające kontrowersje wśród historyków;
bloki ćwiczeniowe zamieszczone po każdym rozdziale oraz lekcje powtórzeniowe, które zawierają różne polecenia i materiały do analizy, w tym źródła historyczne, a także współczesne teksty naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne.
Podręcznik Historia i społeczeństwo. Nauka został dostosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r.
rewelacyjnym uzupełnieniem podręcznika są:
Atlas. Historia. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne,
Kalejdoskop historii. Materiały multimedialne dla nauczycieli historii, a także historii i społeczeństwa. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (DVD).

Podobne produkty