OKAZJA - Historia Atlas 7-8 - WSiP, WSiP
Historia. Atlas. Szkoła podstawowa. Klasy 7–8 demonstruje dzieje Polski, Europy i świata od 1815 roku do początków XXI wieku. Rozdziały wprowadzające systematyzują najważniejsze wiadomości dotyczące okresów historycznych pokazujenych w atlasie, co upraszcza uczniom naukę.

Bogaty komplet map pozwala na młodzieży zrozumienie i analizę skomplikowanych przemian politycznych, gospodarczych i kulturowych ostatnich dwustu lat. Różne materiały kartograficzne – mapy rozwojowe, przekrojowe i problemowe, a także plany miast i bitew – umożliwiają doskonalenie umiejętności lokalizowania wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w przestrzeni, wymaganej poprzez podstawę programową.

Osie czasu wraz z towarzyszącymi im opisami porządkują wiedzę faktograficzną i usprawniają czasowo-przestrzenne umiejscowienie omawianych zagadnień. Fotografie dokumentalne, reprodukcje dzieł sztuki i rysunki wraz opisami w formie ciekawostek to atrakcyjny materiał poszerzający wiedzę uczniów i zachęcający ich do samodzielnego zgłębiania tajników przeszłości.


Podobne produkty