OKAZJA - Atlas Historia SP kl.4 - Praca zbiorowa (9788302166938)
Historia. Atlas. Szkoła podstawowa. Klasa 4 to sprawna pomoc w propedeutycznym nauczaniu historii, nieprzeciętnie dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów w wieku 10-11 lat.

  • Publikacja demonstruje, w jaki sposób zbudowana jest mapa, oraz wprowadza w podstawowe zasady pracy z przeróżnego typu materiałami kartograficznymi.
  • Bogaty pakiet map pozwala kształcić u uczniów umiejętność lokalizowania wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w przestrzeni, zgodnie z oczekiwaniami podstawy programowej.
  • Osie czasu wraz z towarzyszącymi im opisami zapoznają czwartoklasistów z podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii i pomagają umiejscowić omawiane fakty w czasie.
  • interesujące rysunki, fotografie, schematy i tablice genealogiczne przybliżają dzieciom wydarzenia i postacie o doniosłym znaczeniu dla historii ojczystej, porządkują wiedzę, a także ukazują realia życia ludzi w minionych epokach, dzięki temu ułatwiają przyswajanie materiału.
  • Liczne ciekawostki historyczne rozbudzają zainteresowanie uczniów historią i poszerzają wiadomości zawarte w podręczniku.

Podobne produkty